Záštitu převzali

Ing. Martin Tesařík – hejtman Olomouckého kraje
Martin Novotný – primátor statutárního města Olomouce
Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. – rektor Univerzity Palackého v Olomouci
Prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. – děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

                         

Záštitu převzaliUnder the Auspices of