Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP
Cerebrovaskulárna sekcia SNS SLS
Neurosonologická komise Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP
Extrapyramidová sekce ČNS ČLS JEP
Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP
Sekcia Sclerosis multiplex SNS SLS
Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP

pořádají

VII. OLOMOUCKÝ WORKSHOP CÉVNÍ NEUROLOGIE
11. neurosonologické dny

„Pokroky v neurosonologii“

Olomouc, 23. – 24. 6. 2011

 

   

HLAVNÍ TÉMATA WORKSHOPU

Využití ultrazvuku
u cerebrovaskulárních onemocnění
u neurodegenerativních onemocnění
u demyelinizačních onemocnění
v neurochirurgii

 

  

ÚvodHomepage