Program

Čtvrtek 23.6.2011

Slavnostní zahájení
8.45 - 9.00

  

Přednášky

1. blok Ultrazvukové vyšetřování CCSVI u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní
9.00 – 10.45
předsedající: Nosáľ V., Procházka V. 

 1. Forzoni L.: Detection of reflux in internal jugular veins and verebral veins through QDP DIR technology (20 min)
 2. Nosáľ V., Kurča E.: Ultrazvukové vyšetření CCSVI v intrakraniálním žilním systému – metodika a nálezy (20 min)
 3. Nosáľ V., Kurča E., Michalik J., Kantorová E., Sivák Š.: CCSVI u pacientů s roztroušenou sklerózou – pilotní výsledky (20 min)
 4. Zarebinski M.: First experience with venous PTA in multiple sclerosis (20 min)
 5. Procházka V.: Žilní PTA u pacientů s CCSVI a roztroušenou sklerózou mozkomíšní (20 min) 

 

2. blok Ultrazvuková navigace a monitoring v neurochirurgii, fusion imaging
11.00 – 13.00
předsedající: Filip M., Herzig R.

 1. Linzer P., Filip M., Šámal J.: Ultrazvuková peroperační navigace u intraaxiálních mozkových tumorů (20 min)
 2. Filip M., Linzer P., Šámal J., Kremr P.: Možnosti peroperační sononavigace u extraaxiálních lézí (20 min)
 3. Formagnana F.: Fusion imaging – technical principles (20 min)
 4. Školoudík D., Formagnana F., Havelka J., Roubec M., Kuliha M.: Využití fusion imaging při vyšetřování intrakraniálního žilního systému (20 min)
 5. Herzig R., Školoudík D., Šaňák D., Král M., Veverka T.: Možnosti vyšetření cerebrální vazomotorické reaktivity pomocí ultrazvuku (20 min)
 6. Herzig R., Krahulík D., Školoudík D., Šaňák D., Macháč J., Vaverka M., Král M., Veverka T., Bártková A., Kunčarová A., Mareš J., Hluštík P., Kaňovský P.: Využití transkraniální dopplerovské sonografie k posouzení obnovení cerebrální vazomotorické reaktivity po extra-intrakraniálním bypassu u pacientů s ischemickým iktem na podkladě chronické okluze vnitřní krkavice (15 min)

 

3. blok Ultrazvukové vyšetření u neurodegenerativních onemocnění
14.00 – 15.45
předsedající: Ressner P., Škoda O.

 1. Ressner P., Bártová P.: Neurodegenerativní onemocnění – možnosti využití vyšetřovacích metod (30 min)
 2. Walter U.: Transkraniální sonografie u neurodegenerativních onemocnění (30 min)
 3. Školoudík D.: Transkraniální sonografie – technické principy a vývoj automatické detekce lézí (20 min)
 4. Bártová P., Jelínková M., Školoudík D., Havel M., Kraft O., Bernátek J., Ressner P.: Zobrazení bazálních ganglií pomocí transkraniální sonografie a 123I FP-CIT SPECT (20 min)

 

4. blok Workshop cévní neurologie
16.00 – 17.30
předsedající: Zeleňák K., Tomek A.

 1. Školoudík D., Krajina A., Jonszta T., Procházka V., Roubec M., Kuliha M., Langová K., Herzig R.: Variabilita hodnocení rekanalizace a. cerebri media pomocí TICI kritérií (15 min)
 2. Roubec M., Školoudík D., Kuliha M., Šaňák D., Herzig R., Procházka V., Jonszta T., Krajča J., Czerný D.: Bezpečnost a účinnost cerebrální perkutánní transluminální angioplastiky se stentingem u pacientů s akutní okluzí mozkové tepny (15 min)
 3. Šaňák D., Köcher M., Veverka T., Černá M., Král M., Buřval S., Školoudík D., Kozák J., Herzig R., Kaňovský P.: Bezpečnost a efektivita endovaskulární léčby uzávěru mozkové tepny pomocí samoexpandibilního stentu Solitaire ABÔ u pacientů s akutním ischemickým iktem. Pilotní prospektivní observační studie. (15 min)
 4. Zeleňák K., Kurča E., Zeleňáková J., Nosáľ V., Michalik J., Števík M., Sýkora J., Poláček H.: Disekcie karotických tepien – endovaskulárna liečba (15 min)
 5. Tomek A.: Farmakogenetika a rezistence na antitrombotickou léčbu v sekundární prevenci CMP (15 min)

 

5. blok Round-table zástupců KCC a IC
17.45 – 19.00
Diskuze o spádovosti a financování péče o pacienty s CMP

 

Schůze výboru Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP
9.00 – 10.30

  

Ultrazvukový workshop

6. blok
10.30 – 12.00
Praktické ukázky vyšetření pacientů s neurodegenerativním onemocněním
Walter U., Školoudík D.

 

7. blok
14.00 – 17.00
Praktické ukázky vyšetření pacientů s CCSVI
Formagnana F., Nosáľ V.

  

Pátek 24.6.2011

8. blok Ultrazvukové vyšetření v cévní neurologii
9.00 – 10.45
předsedající: Kuliha M., Fadrná T.

 1. Škoda O., Svárovský M., Štefáček J., Kalvach P.: Klasifikace stenóz arteria vertebralis podle nálezů duplexní sonografie a CT angiografie (20 min)
 2. Školoudík D.: Sonotrombolýza (20 min)
 3. Bardoň P., Školoudík D., Herzig R., Kaňovský P.: Bezpečnost a účinnost sonotrombolýzy pomocí bilaterálního TCD monitoringu diagnostickými 2MHz sondami – pilotní studie (15 min)
 4. Fadrná T., Kuliha M., Školoudík D., Roubec M., Herzig R., Jonszta T., Czerný D., Krajča J., Procházka V.: Bezpečnost a účinnost endovaskulární sonotrombolýzy pomocí EKOS system u pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou – pilotní studie (15 min)
 5. Bardoň P., Školoudík D., Herzig R., Kaňovský P.: Změny v průtoku v a. radialis po hodinové sonotrombolýze diagnostickou 2MHz sondou (15 min)
 6. Kuliha M., Školoudík D., Roubec M., Fadrná T., Herzig R., Jonszta T., Czerný D., Krajča J., Procházka V., Hrbáč T., Otáhal D.: Snížení rizika vzniku mozkového infarktu v průběhu karotické endarterektomie a stentingu pomocí sonotrombolýzy (15 min)

 

9. blok Varia a kazuistiky
11.00 – 12.45
předsedající: Šaňák D., Kunčarová A.

 1. Rejtar P., Jakubec J.: Výsledky ultrazvukové diagnostiky posthemoragického hydrocefalu (15 min)
 2. Sváčková D., Neumann J., Charvát F., Lacman J., Netuka D., Bodnárová P.: Arteriovenózní malformace v karotické bifurkaci (15 min)
 3. Roubec M., Školoudík D., Kuliha M., Bar M., Ressner P., Nillius P.: Postinfekční vaskulitida – kazuistika (15 min)
 4. Král M., Šaňák D., Veverka T., Bártková A., Kunčarová A., Školoudík D., Herzig R.: Moya-moya syndrom – kazuistika (15 min)
 5. Polák M., Korsa J., Šedivá A., Šírek J.: Angioedém po podání r-tPA, méně častá komplikace systémové trombolýzy (15 min)
 6. Kuliha M., Škoudík D., Roubec M.: Systémová trombolýza u pacientů nad 90 let – kazuistiky (15 min)
ProgramProgram